top of page

Các Chương trình Khuyến mãi tại Mr.Ox Steak House

1/ THẺ MEMBER VÀ ĐIỀU KIỆN NHẬN THẺ.
Với mỗi hóa đơn từ 1.000.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được nhận một thẻ Member mặc định giảm 5% cho các lần ăn sau và được hưởng nhiều chương trình và dịch vụ ưu đãi riêng của nhà hàng.

2/ CHƯƠNG TRÌNH TẶNG BẠCH TUỘC SATÉ
Với mỗi hóa đơn 300.000 đồng, quý khách sẽ được TẶNG 01 PHẦN BẠCH TUỘC SATÉ. Chương trình chỉ áp dụng tại Mr Ox Steakhouse Nguyễn Văn Đậu đến hết ngày 28-04-2024.

text tang bach tuoc 2024.jpg
bottom of page